BLACK 1752

Klients: Amber Beverage Group

Autors: MAGIC AGENCY

Projekta apraksts:

Black 1752 klipa animācija veidota klasiskajā “frame by frame” tehnikā. Katra sekunde sastāv no aptuveni 24 unikāli zīmētiem kadriem. Šī tehnika šobrīd tiek reti izmantota, jo ir laikietilpīga un prasa īpaši smalku darbu. Katrai veidotajai animācijas sekundei mākslinieks veltījis aptuveni sešas līdz astoņas stundas laika.
Zīmētajai animācijai pēc tam montēta klipa saturā un apstrādāta atbiltošā fokusā.

Ideja paredzēja sapludināt dažādas pasaules. Mēs vēlējāmies iedzīvināt animāciju reālajā vidē, tāpēc stilizējām to dzīvu un dinamisku, lai savienotu “Disney” ļaunās pamātes tēlu ar mūsdienu ballīšu kultūru.

Project description:

The animation of Black 1752 clip is made in the classic "frame by frame" technique. Each second consists of approximately 24 uniquely drawn frames. This technique is currently rarely used because it is time-consuming and requires particularly delicate work. The artist has devoted around six to eight hours of time to each created second of the animation.
The animated drawing is then transferred into the clip content and processed to the appropriate focus.
The idea was to merge different worlds. We wanted to embody the animation in the real world, so we created it lively and dynamic to merge the character of “Disney's” evil stepmother with modern party culture.