Double the effort, double the result.

Klients: LIAA

Autors: Voldis & Robis

Projekta apraksts:

Latviešiem hokejs ir sporta veids numur-1, lai gan valstsvienība pasaules čempionātā nekad nav sasniegusi neko augstāku par 7. vietu. 2021. gada IIHF čempionātu bija paredzēts kopīgi rīkot Rīga un Minska, taču vēlāk Lukašenko režīma zvērību dēļ tam tika atņemtas tiesības. Līdz ar to mazajai Latvijai ir izaicinājums pasākumu organizēt vienatnē – COVID bloķēšanas laikā, ar visu laiku zemo valdības apstiprinājumu un pat cietajiem līdzjutējiem, kuri sāk šaubīties par sava sapņu pasākuma nepieciešamību, kas jau iepriekšējā gadā tika atcelts. Pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pasūtījuma mūsu risinājums īsajai filmai bija mazāk par hokeju, vairāk par latviešiem, kuri ir izaicināti, lai tas darbotos. Divreiz grūtāk! Šī jautrā Latvijas reakcija uz krīzi tika ļoti atzinīgi novērtēta gan vietējā, gan pasaules mērogā, izmantojot IIHF mediju kanālus. Un mūsu valstsvienība atklāja spēles ar savu pirmo uzvaru pret Kanādu. Ar rezultātu 2:0, ņemiet vērā.

Project description:

For Latvians ice hockey is number 1 sport, although the national team has never achieved anything higher than 7th place at the World Championship. The 2021 IIHF championship was set to be co-hosted by Riga and Minsk, but later was stripped of the rights because of atrocities of Lukashenko regime. So tinny Latvia face challenge to organize the event alone - during the COVID lockdown, with all-time low government approval and even the die-hard fans starting to doubt the need for their dream event, which was already canceled the previous year. Commissioned by Investment and Development Agency of Latvia, our solution for the short lm was less about hockey, more about Latvians who are challenged to make it work. Twice as hard! This hilarious take on the Latvian response to the crisis was very well received locally and globally, through IIHF media channels. And our national team opened the games with their rst time ever win against Canada. With a score 2:0, mind you.