Lai arī par ko tu vēlētos kļūt – angļu valoda ir jāmāk / Whatever you want to be, english is a must

Klients: Rīgas Centra Humanitārā vidusskola / Riga Centre Humanitarian Secondary School

Autors: McCANN Rīga

Projekta apraksts:

Skolēnu piesaistes kampaņai Rīgas Centra humanitārā vidusskola nolēma izmantot jaunu stratēģiju. Izpēte, kuru veicām ar 16–gadniekiem, parādīja viņu patiesās vēlmes – būt inuenceriem, draudzēties ar modelēm un vadīt multi miljardu uzņēmumus.

Mēs izveidojām plakātus, kas runāja tieši ar šīm vēlmēm. Īpašākā daļa kampaņā bija tas, ka, noskenējot QR kodu no šiem plakātiem, jaunieši tika aizvesti uz skolas uzņemšanas lapu. Tās galvenā ziņa bija, ka neviens no šiem trakajiem sapņiem nebūs iespējams bez labām angļu valodas prasmēm. Un labas angļu valodas prasmes ir tieši tas, ko RCHV var piedāvāt, jo skola ir pirmajā vietā valstī angļu valodas eksāmenu rezultātos.

Plakāti, tika iedvesmoti no 90-to gadu stila, kas jauniešiem ļoti aktuāls. Tie tika printēti un pēc tam uzmanīgi papildināti ar elementiem, izmantojot dažādas tehnikas – grati, skavošanu, līmlentas izmantošanu un citas mākslinieciskās izpausmes.

Project description:

For their student recruitment campaign Riga Centre Humanitarian School (RCHV) decided to take on a fresh strategy. A study we did on 16 year olds revealed their true aspirations – being inuencers, befriending or dating models and running multi–billion businesses.

We created teaser posters that spoke exactly to these needs. The twist was, when scanning the QR code from the posters, you would be directed to the school’s recruitment page with a message that none of these wild dreams will be possible without good English. And good English is the exact thing RCHV can offer as they are the number 1 in the country for English exams.

Inspired by the 90s style that the Gen Z has revived for themselves, each poster was printed and then carefully crafted by hand – applying spray paint, tucker technics, tape and other artistic expressions.