Rīgas Laiks - dzīvais šahs

Klients: Rīgas Laiks

Autors: Una Rozenbauma

Projekta apraksts:

Kuru gan interesē domāt? Visi drukātie mediji jau labu laiku cīnās par izdzīvošanu. Ja par to cīnās dzeltenā prese, iedomājaties kā sokas lozojas žurnālam, kas melnbalti drukāts uz papīra? Lai žurnālam pievērstu uzmanību un par to atgādinātu visos citos medijos, mēs radijām ko Latvijā nebijušu. Šaha spēli, kurā kauliņu vietā ir cilvēki un zirgu vietā īsti zirgi. Šajā šaha spēlē piedalījās žurnāla rakstītāju komanda, kuru pārstāvēja redakcija un žurnāla lasītāju komanda, kurus pārstāvēja dažādi Latvijā pazīstami inteliģenti. Spēle noritēja vienā no skaistākajam Latvijas vietām - Rundāles pils parkā. Ziņa par šo pasākumu sasniedza visus medijus, nonāca gan lokālajās Bauskas ziņās, gan visos citos medijos. Žurnālam cēlās ne vien pircēju, bet arī abonementu daudzums. Domāšana uz kādu brīdi atkal ir stilīga.

Project description:

Does anyone care to think? All print media have been ghting for survival for quite some time now. If the yellow press is ghting for it, imagine how philosophy magazine printed in black and white on paper, struggles? In order to draw attention to the magazine and remind about it in all other media, we created something that had never happened in Latvia. A chess game with people instead of gures and real horses. The team of writers of the magazine, represented by the editorial team versus the team of readers of the magazine, who were represented by various well- known intellectuals in Latvia, took part in this chess game. The game took place in one of the most beautiful places in Latvia - Rundāle Palace Park. The news about this event reached all the media, both in the local Bauska news and in all other media. Not only the number of buyers, but also the number of subscriptions to the magazine increased. Thinking is cool again for a while