Tasty Price

Klients: McDonald's® Latvia

Autors: TBWA Latvia & Film Angels Productions

Projekta apraksts:

Mērķis: stiprināt McDonald’s zīmola vērtības uztveri un veicināt populārāko produktu pārdošanu. 

Atziņa: Pat cilvēkus, kuri neuzskata sevi par daļu no McDonald’s auditorijas vai kuri jūtas pārāk stilīgi priekš McDonald’s, vilina restorānu piedāvāto produktu garša un to nepārspējamā cena. 

Ideja: “Gardā Cena” — izdevīgu piedāvājumu platforma, kas spēlējas ar cilvēku patiesību — lai cik foršs, šiks vai citādi nepiemērots McDonald’s apmeklējumam Tu būtu, kārdinājums paķert McDonald’s iecienītākos ēdienus ir daudz spēcīgāks. 

Zīmola ietekme: pēc kampaņas vidēji 52,3% respondentu norādīja, ka McDonald’s ir viņu zīmols (pieaugums par 5,4%). Cilvēki norādīja, ka reklāma liek domāt, ka McDonald’s ir unikāls zīmols. 

Ietekme uz biznesu: neskatoties uz inflāciju, UPT (Units Per Transaction) ir pieaudzis 3 līdz 5 reizes, salīdzinot ar to pašu periodu gadu iepriekš, un arī viesu skaits ir pieaudzis par 15% līdz 20%, pārsniedzot plānoto viesu skaitu par 10%.

Project description:

Objective: Strengthen the value perception of McDonald’s brand and drive sales of value products. 

Insight: Even people who do not consider themselves as part of McDonald’s audience (or who feel too cool for McDonald’s) are tempted to the taste of products and unbeatable value offered by McDonald’s. 

IDEA: “Tasty Price” – a value platfo that plays around with the people’s truth – however cool, chic or otherwise unfit for visiting McDonald’s a person might feel, the temptation to grab McDonald’s favourites is stronger. 

Brand Impact: After the campaign on average 52.3% respondents stated that McDonald’s is a brand for someone like them (5.4% increase VS McDonalds benchmark). People stated that the ad makes them think that McDonald’s is a unique brand. 

Business Impact: Despite inflation UPT (Units Per Transaction) has grown 3 to 5 times compared to the same period a year before, and guest counts have also increased by 15 to 20%, exceeding the planned guest counts by 10%.