Criteria, Process, ESG

Klients: Hérens Quality Asset Management

Autors: Sense Media

Projekta apraksts:

Klients ir Šveicē bāzēts uzņēmums. 
Mūsu klienta galvenais mārketinga mērķis bija veicināt dziļu izpratni par viņu unikālo investīciju stratēģiju, izmantojot radoši konceptualizētu pieeju. 

Tā radās trīs skaidrojoši video: Mūsu process, Mūsu kritēriji, ESG.

Project description:

The client is a company based in Switzerland. 
The primary marketing goal of our client was to foster a deep comprehension of their unique investment strategy through a creatively conceptualized approach. 

That's how we got to three explainer videos: Our Process, Our Criteria, ESG