airBaltic TikTok komunikācija

Klients: airBaltic

Autors: airBaltic

Projekta apraksts:

Veiksmīgas sociālo mediju stratēģijas veidošana ir izaicinājums katram korporatīvam zīmolam, bet komunikācija TikTok to paceļ jaunā grūtības pakāpē. Tomēr 2022. gadā airBaltic satura komanda ievērojami attīstīja zīmola TikTok kontu, vienlaikus stiprinot darba devēja tēlu un līdz ar to - jauno talantu piesaisti.

Project description:

Developing a successful social media strategy and content for a corporate brand presents its own set of challenges, and when it comes to TikTok, the complexity reaches new heights. In 2022, the in-house content team at airBaltic managed to significantly boost the brand's TikTok account, simultaneously reinforcing employer branding and, as a result, recruitment efforts.

Link:

https://www.tiktok.com/@airbaltic