Izglītojoša galda spēle “IZGLĀB ROKRAKSTU”

Klients: Līga Rīga

Autors: Līga Rīga

Projekta apraksts:

“IZGLĀB ROKRAKSTU” ir izglītojoša galda spēle rakstītprasmes attīstīšanai bērniem no četru gadu vecuma. Spēles mērķis ir ieinteresēt bērnus rakstīt ar roku, kā arī aizraujošā veidā pievērst uzmanību pareizai drukāto un rakstīto burtu un to savienojumu rakstības apguvei jau agrīnā vecumā. Spēle veidota ierastā galda spēļu formātā ar laukumu un 185 uzdevumu kartītēm. Katrā uzdevumu kartītē ir iestrādāts QR kods, kas atklāj video animācijas. Tās viegli uztveramā veidā parāda, kā ir jāraksta katrs rakstītais vai drukātais alfabēta burts, kurš pēc parauga jāatveido uz caurspīdīgas tāfelītes. Spēli var spēlēt 1-4 spēlētāji, vidējais spēlēšanas laiks: 30 minūtes, lai bērns savu uzmanību varētu viegli sakoncentrēt un no spēlēšanas iegūt maksimāli izglītojošu rezultātu.

Project description:

"SAVE THE HANDWRITING" is an educational board game for developing writing skills for children from the age of four. The aim of the game is to develop and interest in children to write by hand and to teach them the correct spelling of printed and written letters and letter combinations at an early age in an exciting way. The game is designed like a standard board game with a playing field and 185 task cards. Each task card has an embedded QR code that directs the user to instructional video animations. The animations explain in a simple way how to write each written or printed letter of the alphabet. The players must then reproduce the letters on a transparent board. The game can be played by 1 to 4 players, average playing time is 30 minutes, so that the child can easily focus his attention and get the maximum educational result from play-learning.