Latvijas fotogrāfija 2022 / Latvian Photography 2022

Klients: Foto Kvartāls

Autors: Arnis Balčus

Projekta apraksts:

Ikgadējā žurnāla Foto Kvartāls gadagrāmata, kas šoreiz piedāvā iepazīties ar to, kas notiek ar visās desmit iepriekšējās gadagrāmatās publicētajiem autoriem, kā arī izdara spriedumus par šā brīža Latvijas laikmetīgās fotogrāfijas stāvokli. Dizains provocē skatītajam iepazīt gan Latvijas fotogrāfijas daudzveidību, gan vienveidību, un ir uztverama gan kā verdikts, gan provokācija.

Project description:

The annual yearbook of FK Magazine, which this time offers to get acquainted with what is happening with all authors published in the previous ten yearbooks, as well as makes judgments about the current state of Latvian contemporary photography. The design provokes the viewer to get to know both the diversity and uniformity of Latvian photography, and can be perceived as both a verdict and a provocation.

Link:

https://fotokvartals.lv/2022/11/18/kada-ir-latvijas-fotografija/