Zaļais ceļojums

Klients: Rīgas Cirks

Autors: Rīgas Cirks

Projekta apraksts:

“Zaļais ceļojums” ir komiksu estētikā veidots grafiskais stāsts, kurā jauniete vārdā Žanete un viņas plastmasas jeb PET pudele dodas ceļojumā, pēta un risina dažādas vides problēmas. Komikss ir Rīgas cirka veidotā projekta “Cirks klimatam” viens no noslēguma rezultātiem, ko veidojušas komiksu mākslinieces Ingrīda Pičukāne un Vivianna Maria Stanislavska sadarbībā ar projekta dalībniekiem - jauniešiem no Latvijas reģioniem. Jauniešu zīmējumi, kolāžas, zīni un plakāti, kas attēlo un pauž viņiem svarīgo klimata pārmaiņu jomā, iekļauti grāmatas saturā. 

Stāstu grāmatā atdzīvina 6 papildinātās realitātes video darbi un personāži, kurus attēlo projektā iesaistītie laikmetīgā cirka un dejas mākslinieki. Video darbus iespējams noskatīties viedtālruņos, izdevumā atrodot un caur kameru noskenējot QR kodus. Video mākslinieks ir Māris Lagzdiņš un mūzikas autors – Kaspars Kurdeko. Savukārt grāmatas personāžus padara interaktīvus trīs Instagram filtri.

Project description:

“The Green Journey'' is a graphic novel where a girl named Zanete and her PET bottle go on a journey, discovering and solving various environmental problems. This novel is one of the results of the “Rīgas cirks” project “Circus for Climate”, and was authored by comic artists Ingrida Picukane and Vivianna Maria Stanislavska together with youth from Latvia’s regions. The drawings created by the youth, including collages, zines, and posters that depict and express what is important to them in the area of climate change, are included in the book. 

The storybook is brought to life by 6 augmented reality video works and characters, who are portrayed by contemporary circus and dance artists involved in the project. These videos can be viewed on a smartphone by searching in the publication and scanning the corresponding QR codes. The video and music authors are Maris Lagzdins and Kaspars Kurdeko, respectively. In addition, the book's characters are made interactive by 3 Instagram filters.

Link:

https://cirks.lv/wp-content/uploads/2023/07/Cirks_klimatam_komiksu_graam_WEB_m_atverumi_saites.pdf