Dziesmu un Deju svētku grafiskā identitāte

Klients: Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Autors: KID Design

Projekta apraksts:

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku grafiskās identitātes pamatā svinam un izceļam divus pretpolus — 150 gadu tradīcijas piesātināto bagātību un vienlaicīgi arī drosmi atjaunoties jeb atgriezties pie tīriem pamatiem. 

Identitātes filozofijas centrā ir nonākt vietā, kur atkal jūtam. Pieskarties sākumpunktam un kopā sajust emocijas, kas ietrīsas gluži kā pirmajos Dziesmu svētkos. Svētku vizuālās identitātes kopumu veido trīs galvenās daļas — 150. gadskārtas monogramma, svētku nosaukuma vārdzīme, kā arī vēstījumu papildinoši grafiskie elementi un kompozīcijas sistēmas. 

Monogrammu veido vairākas ģeometriskas formas, kas katra apzīmē kādu vērtību, savijoties dziesmu kamolā. Svētku burtveidols izvēlēts, tā proporcijām sasaucoties ar svētku dalībnieku stalto stāju un dejotāju ritmisko plūdumu. Identitātes būtiska sastāvdaļa ir komunikācijā izmantotie grafiskie elementi — līnijas, kas veido dažādus ritmus, simbolizējot kopā sanākšanu un kopīgas emocijas

Project description:

At the basis of the graphic identity of the XXVII Nationwide Latvian Song and XVII Dance Festival we celebrate and highlight two opposites — the richness of 150 years of tradition and, at the same time, the courage of returning to the roots. 

At the heart of the identity is touching the cradle of the festival and together feel the emotions that vibrates just like at the first Song Festival. Set of visual identity consists of three foot-stones — the 150th anniversary monogram, the wordmark and graphic elements and compositional system that complement the message. 

The monogram consists of several geometric shapes, each representing certain value, that together roll's into a clew of songs. The typeface was chosen to represent the stately posture of the participants and the rhythmic flow of the dancers. Essential part of the identity are the graphic elements used in communication — lines that create different rhythms, symbolizing coming together and shared emotions.

Link:

https://ej.uz/kid_dzsv