Lai zied visa pasaulīte

Klients: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Autors: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Komunikācijas un Zīmola pārvalde

Projekta apraksts:

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad pilsētnieki raujas ārpus pilsētas — prom uz pļavu. Jau izsenis latvieši ir ticējuši, ka Jāņu laikā plūktajām zālītēm ir ārstniecisks un dziedinošs spēks. Tāpēc šajos svētkos ienesām pļavas sajūtu Rīgā, ievijot pilsētu simboliskā ziedu vainagā ar pilsētvides plakātu palīdzību. Latviešu tradīcijā Jāņi ir robežšķirtnes laiks, kad gaisma mijas ar tumsu, vīrišķais ar sievišķo un labais — ar ļauno, vainagam kļūstot par mūsu sargātāju. Ar mākslinieces Jūlijas Sinkas īpaši radītajām ziedu fotogrāfijām vēlējāmies veidot simbolisku aizsardzības apli, kurā ievīt visu pilsētu. 

Lai īstenotu šo ideju, tika veidota īpaša fotosesija, kuras gaitā vairāku nedēļu garumā māksliniece eksperimentēja ar pļavās ziedošajiem augiem un dažādām tehnikām. Pilsētvidē izmantotās gala fotogrāfijas tapušas autortehnikā, no augiem veidojot daudzslāņainas kompozīcijas, vizuāli atsaucoties uz Jāņu vakara tumsas un gaismas robežšķirtnes mirkli.

Project description:

The summer solstice is the time when people tend to rush outside the city — away to the meadow. Latvians have always believed that the herbs picked during Midsummer have healing power. That's why this Midsummer we wanted to bring the feeling of a meadow to Riga and wrap the city in a symbolic flower crown with the help of outdoor posters. In Latvian tradition, the solstice is a time when mythical worlds mix - when light alternates with darkness, the masculine with the feminine and the good with the evil, and the flower crown becomes our guardian. That's why we created a symbolic circle of protection in which to wrap all the people of Riga. 

In order to implement this idea, a special photo session was created by artist Jūlija Sinka. The final photographs used in the outdoor posters were created using original techniques, creating multi-layered compositions from plants, visually referring to the moment of midsummer between darkness and light.