Pretrunas

Klients: Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"

Autors: H2E

Projekta apraksts:

Ekspozīcijas pamatā ir ideja par perspektīvas subjektivitātes nozīmi sabiedrībā. Atslēgvārds “Pretrunas” tiek izteikts caur telpā akcentētām šķautnēm un pagrieziena punktiem. Pētījumā balstīta informācija par pretrunīgi vērtēto Kārli Ulmani atklāj diskusijas vērtus faktus par viņa dzīvi un lēmumiem kontekstā ar Latvijas vēsturi. Politiķa neviennozīmīgā personība noteica telpas kompozīciju–stūrainās formas un diagonālās līnijas, kas mijas ar puscaurspīdīgām plaknēm, spoguļiem un logu atspulgiem. 

Anamorfozes paņēmiens aicina uz diskusiju, norādot, ka nekas nav viennozīmīgs- balts vai melns, bet viss atkarīgs no skatpunkta. Latvijas kontūra, kas parādas vienā punktā, izaicina meklēt atbildi, ko Latvijas valsts nozīmēja Ulmanim. Telpai radīts skaņas celiņš, savukārt sabiedrībā esošos aizspriedumus kliedē speciālistu esejas. Ekspozīcija rosina sekot pētījumiem, kliedēt mītus un turpināt diskusiju par Ulmaņa personības likteni un ļauj reflektēt par procesiem mūsdienu sabiedrībā.

Project description:

The exhibition’s idea is the subjectivity of perspective, its meaning within society. “Contradictions” is expressed by edges and turning points within the space. Research-based information about controversial Kārlis Ulmanis reveal facts about his life and decisions in the context of Latvia’s history. Space composition was inspired by the politician's ambiguous personality - the zig-zagging lines and diagonals alternate with semi-transparent planes, mirrors and window reflections. 

Anamorphous approaches nurture debate, highlighting that nothing is unequivocal - only black or white, but depends on the point of view. A contour of Latvia meets the eye, provoking to answer what the Latvian State meant to Ulmanis. Specially audio composition was made, the prejudices are dispelled by fragments of essays by specialists. Exhibition prompts to follow research, dispel myths and continue a discourse about Ulmanis personality and encourage to reflect about processes within today’s society.