Dabas galerija

Klients: Neste Latvija

Autors: Skudras metropole & Don't Panic

Projekta apraksts:

Jauna veida objekts, kurā apvienojas dizains, arhitektūra, kultūras norises un gastronomija. 2,6 h mežā pie ezera. Darbojas vairākas vasaras sezonas ilglaicīgi, piesaista apmeklētājus ar unikālu, iepriekš nebijušu dizaina objektu rotējošu galeriju 360 grādos un instalācijām teritorijā, kas saturiski vēstī par vides saglabāšanu, vērtībām un klimata pārmaiņām. Projektā integrēti produkti, kas saistīti ar ilgtspēju. Tiek veicināta apmeklētāju izpratne par ilgtspējas nozīmi, vienlaicīgi veicot gan izglītojošu funkciju gan rekreācijas iespējas, attīstot biofīlijas konceptu. Instalāciju teritorija pielāgota dažādām iespējām - dienā instalāciju apmeklē grupas, paralēli notiek dienas seansi, bet naktīs tā pārvēršas unikālā naktsmītnē. 

Tiek popularizēti Neste zīmola jaunākie ilgtspējas produkti interesantā piedzīvojumā, radot ēku šedevru un mākslas, dizaina instalācijas mežā, jeb dabas parādības, kurās apvienota mūzika, tehnoloģijas un scenogrāfijas elementi - migla, lietus, zibens un mēness.

Project description:

A new type of object that combines design, architecture, culture and gastronomy. 2.6 ha in the forest by the lake attracts visitors with a unique, unprecedented rotating gallery of design objects in 360 degrees and installations in the territory, which meaningfully communicate about environmental preservation, values and climate change. Promote visitors' understanding of the importance of sustainability, simultaneously performing both educational functions and recreational opportunities, developing the concept of biophilia. The area of the installations is adapted to different occasions - during the day are group sessions and individual day sessions take place in parallel, but at night it turns into a unique accommodation. 

The Neste brand's latest sustainability products are promoted in an interesting adventure, creating building masterpieces and art, design installations in the forest, or natural phenomena combining music, technology and scenography elements – fog, rain and the moon.