T/C Latvija (TCL)

Klients: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Autors: DEI ARH

Projekta apraksts:

Latvijas paviljons Venēcijas Arhitektūras biennālē ir lielveikals, kurā arhitektūra saplūst ar iepirkšanās kultūru. Izstāde aicina veidot brīvu komunikāciju telpā, kas ir līdzīgi uztverama un saprotama visā pasaulē. Latvijas paviljonā, no pēdējo 10 arhitektūras izstāžu nacionālo paviljonu idejām, autori ar mākslīgā intelekta palīdzību radījuši 506 unikālus produktus, kas eksponēti uz ilgtspējīgiem moduļu dizaina plauktiem. Lielveikals ar aizraujošu balsošanas sistēmu rada iespēju apmeklētājiem iesaistīties paviljonā - izdarīt izvēli. 

Dizaina komanda - Ernests Cerbulis, Ints Menģelis, Toms Kampars, Karola Rubene 
Kurators - Uldis Jaunzems-Pētersons. 
Komunikācija - Kalvis Kidals 
Projekta vadītāja - Austra Bērziņa 
Video - Emīls Ozoliņš

Project description:

The Latvian Pavilion at the Venice Architecture Biennale is a supermarket where architecture merges with shopping culture. The exhibition invites to create a free communication in a space that is similarly perceived and understood all over the world. In the Latvian pavilion, from the ideas of the national pavilions of the last 10 architecture exhibitions, 506 unique products have been created by the authors with the help of artificial intelligence and displayed on sustainable modular design shelves. A supermarket with an exciting voting system creates an opportunity for visitors to get involved in the pavilion - to make a choice. 

Design team - Ernests Cerbulis, Ints Menģelis, Toms Kampars, Karola Rubene 
Curator - Uldis Jaunzems-Pētersons. 
Communication - Kalvis Kidals 
Project Manager - Austra Bērziņa 
Video - Emīls Ozoliņš