Krustvārdu kodi

Klients: LIDL

Autors: McCann Rīga

Projekta apraksts:

Lai sasniegtu gados vecākus iedzīvotājus ar Lidl Plus lietotni, mēs izveidojām krustvārdu kodus — QR kodus, kas darbojas kā krustvārdu mīklas. Šos sludinājumus ievietojām krustvārdu mīklu žurnālos – visplašāk pirktajos un abonētajos žurnālos auditorijā vecumā virs 55+. Jautājumi bija saistīti ar pārtiku, un tajos bija iekļauti Lidl privātie zīmoli, tāpēc mēs izklaidējām, izglītojām un novirzījām mērķauditoriju uz lietotņu veikalu.

Project description:

To reach an older population with the Lidl Plus app, we created the Crossword Codes - QR codes that double as crossword puzzles. We placed these ads in crossword magazines - the most widely bought and subscribed to magazines by the 55+ age group. The questions were food-related and incorporated Lidl’s private brands - so we entertained, educated, and lead the target audience to the app store.

Link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPPwNl90yfg2xTT2U_1I-WQxEiQez-JnI