Riga Pride 2023 - Atplauksti / Bloom

Klients: Riga Pride

Autors: LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka"

Projekta apraksts:

Pirmais Riga Pride norisinājās 2005. gadā, kurā devās tikai 70 dalībnieku un tiem pretī stājās vairāk nekā 3000 protestētāju. Savukārt 2023. gadā Riga Pride jau pulcēja vairāk nekā 7000 dalībnieku, kas iestājās par līdztiesību. Riga Pride pieņēma jaunu zīmolu ar nosaukumu “Atplauksti” vai “Bloom”, kur katram ziedam ir sava īpašā asociācija ar kādu seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti, to balstot vēsturē, bioloģijā, vai krāsās, savukārt bites simbolizēja mūsu draugus. Šis dažādo identitāšu pušķis simbolizē, ka mēs visi esam Latvija un Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi. Riga Pride ir lielākais cilvēktiesību notikums Latvijā, kas ir arī kā platforma vienlīdzības un cilvēktiesību veicināšanai. Ziedu ir Latvijas identitātes kodolā, tiem ir būtiska kultūras nozīme, īpaši pavasarī un vasarā - tuvu vasaras saulgriežiem. Riga Pride zīmols simbolizē vienotību, cerību uz vienlīdzību un savstarpēju uzticēšanos dažādu identitāšu lokā.

Project description:

First held in 2005, Riga Pride faced protests from around 3,000 people while only 70 marched. However, in 2023, the event brought together over 7,000 who marched proudly for equality. Riga Pride adopted a new brand called "Bloom" or "Atplauksti," where each sexual orientation and gender identity is represented by a unique flower based on history, biology, or colour. The symbol of bees represents allies. This bouquet of identities signifies that everyone is Latvia, and Latvia embraces and loves all its children. Riga Pride is the largest human rights event in Latvia, serving as a platform for advocating equality and human rights. Flowers hold cultural significance in Latvian identity, especially during spring and summer, when they bloom close to the summer solstice. The brand symbolizes unity, hope for equality, and mutual trust among diverse identities.

Link:

https://www.rigapride.lv/