Grāmata "100 Latviešu burti" / Book "100 Latvian letters"

Klients: Latvijas Mākslas akadēmija / Art Academy of Latvia

Autors: Alise Stefānija Miļuhina

Projekta apraksts:

“100 Latviešu burti” ir grāmata, kas kalpo kā neliels ieskats Latvijas dizaina mantojumā, kā novērojumu kolekcija, kas tapa latviskuma meklējumos burtu mākslā. Grāmatā ir apkopoti 100 burtu paraugi no dažādiem avotiem, laika periodā no 1890. gada līdz 1970. gadiem. Viens no grāmatas mērķiem ir izpētīt, kā mainījās tieši tie burti, ko Latvijas iedzīvotāji redzēja ikdienā — avīzēs, žurnālos, reklāmās, uz iepakojumiem. Kādi burti bija latviešiem makos, pastkastēs, virtuvēs un grāmatu plauktos?

Project description:

"100 Latvian Letters" is a book that serves as a small insight into the Latvian design heritage, as a collection of observations made in the search for "Latvianness" in the art of letters. The book contains 100 samples of letters from various sources from 1890 to the 1970s. One of the goals of this book is to examine how exactly the letters that Latvians saw daily in newspapers, magazines, advertisements, and packages had changed. What letters did they have in their wallets, mailboxes, kitchens, and bookshelves?

Link:

https://alisamilyukhina.com/book/